Privacy Beleid

Fijn dat je overweegt of al deelneemt aan een van de activiteiten van Mir-inner work academy of MakeYouTurn. Praktijk Oberon, een eenmanszaak, en tevens handelend onder de namen MakeYouTurn en MiR-inner work academy, neemt de privacy van je persoonsgegevens zeer serieus.

De bescherming van persoonlijke gegevens van deelnemers aan online-trainingen, fysieke trainingen, workshops, online masterclasses, online workshops, cliënten, de abonnees op nieuwsbrieven en websitebezoekers gebeurt volgens de nieuwe privacy wetgeving (AVG). Deze privacyverklaring is niet van toepassing op één op één consulten (orthomoleculaire, PNI en energetische consulten). Die kan je vinden op de website www.makeyouturn.nl, onder informatie.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens en waarvoor de informatie wordt gebruikt.

Hoe gebruikt Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) jouw gegevens?

Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) verwerkt persoonsgegevens van 3 verschillende groepen contacten:

 • Websitebezoekers
 • Leads
 • Klanten

 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) persoonsgegevens in deze groepen over jou verwerkt.

Gegevensverwerking van Websitebezoekers: 

Onder ‘Websitebezoekers’ wordt verstaan die personen die een van de websites van Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) bezoeken. De persoonsgegevens worden verwerkt van onze websitebezoekers om te reageren op vragen, telefonisch contact op te kunnen nemen na een aanvraag of een afspraak in te plannen. Ook verzamelt  Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) anonieme data over surfgedrag en locatie. Hieronder vind je een overzicht.

 

 • Contact via formulieren (Naam, e-mailadres, telefoonnummer, inhoud van bericht) –
 • Adviesgesprek (Naam, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Website statistieken (Surfgedrag en locatie) – voor commerciële doeleinden
 • Social media marketing (Naam, NAW-gegevens, e-mailadres) – voor commerciële doeleinden

 

De bewaartermijn is zolang als noodzakelijk voor het doeleinde. Adviesgesprek zal maximaal 1 jaar zijn.

Gegevensverwerking van Leads

Leads zijn personen die op de mailing lijst komen te staan omdat ze zich aangemeld hebben voor de nieuwsbrief, een gratis weggever, een challenge, een E-book, webinar, deelname aan een gratis online-training. Daarnaast stuurt Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) (afhankelijk van welke actie) nog een aantal e-mails over hetzelfde onderwerp, deze worden expliciet gecommuniceerd bij de inschrijving van de gratis actie of er wordt om toestemming gevraagd om dit te doen.

Het gaat hier om de gegevens van naam en e-mailadres en worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Ook hier geldt dat de bewaartermijn zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Gegevensverwerking van klanten: 

Onder klanten verstaat Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) personen die een training of ander product heeft afgenomen bij Mir-inner work academy (Praktijk Oberon). Het verwerken van de persoonsgegevens van onze klanten is nodig om de training of een ander producten te kunnen leveren, de financiële en productadministratie bij te kunnen houden en eventuele accounts te kunnen leveren.

 

 • Verlenen van het product/training (NAW-gegevens, Bedrijfsnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Provincie, Land, Financiële gegevens) – bewaartermijn zolang als noodzakelijk voor het doeleinde
 • De financiële administratie (Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, E-mailadres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo, Financiële gegevens, Klantnummer) – bewaartermijn minimaal 7 jaar
 • Facturatie van het leveren van een product (Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, E-mailadres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo, Financiële gegevens, Klantnummer) – bewaartermijn zolang als noodzakelijk voor het doeleinde
 • Account aanbieden (Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, Inhoud van het bericht) – bewaartermijn zolang als noodzakelijk voor het doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Mir-inner work academy (Praktijk Oberon). Je kunt verzoeken dat Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) je daardoor bepaalde trainingen, activiteiten of producten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Mir-inner work academy (Praktijk Oberon)

Een verzoek kan verstuurd worden naar mirjam@makeyouturn.nl. Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) je verzoek afwijst zal een antwoord komen waarin wordt aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Belastingdienst
 • Learnspot (Hostingleverancier)
 • Boekhouder – BcB

 

Het kan zijn dat Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting (zoals belastingdienst). Alle overige bovenstaande partijen zijn partners waaraan wij gegevens verstrekken wanneer dit noodzakelijk is om onze overeenkomst te kunnen uitvoeren. In alle gevallen gebeurt dit alleen wanneer je klant bent bij ons.

 

Gebruik van Cookies

Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) houdt gegevens bij van het bezoek op onze websites. Deze gegevens worden verzameld om anoniem, statistisch onderzoek te kunnen doen, met als doel het optimaliseren van de website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Op elke in Nederland gevestigde of op Nederland gerichte website die bezoekersgedrag meet en daarover gegevens vastlegt, is cookiewetgeving van kracht. Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) houdt zich met het cookiebeleid aan de huidige cookie wet- en regelgeving.

De website maakt gebruik van meerdere soorten cookies. Mir-inner work academy (Praktijk Oberon)  gebruikt cookies zowel om het webbezoek te monitoren, als om de website beter te laten functioneren. Deze data wordt niet gebruikt op individueel persoons- of computerniveau en kan daarom niet worden herleid tot een bepaalde computer of bepaalde persoon.

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bij kleine wijzigingen hoeft Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) dit niet door te geven aan onze contacten. Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) adviseert je daarom de Privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Mir-inner work academy (Praktijk Oberon) je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar mirjam@makeyouturn.nl ovv Privacyverklaring. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Mir-inner work academy (Praktijk Oberon)  jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar mirjam@makeyouturn.nl ovv Klacht. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23-03-2021.

Versie 1.0 – Dit document is voor het laatst gewijzigd op 23-03-2021